Opdrachtgevers_links.jpg
Opdrachtgevers_rechts.png

Volg ons: linkedin

Elke opdrachtgever is voor ons uniek! Een persoonlijke benadering is daarom van grote toegevoegde waarde om de problematiek van de klant optimaal te doorgronden, zowel voor als tijdens de inzet van onze professionals. Wij definiëren doelstellingen en resultaten en een kort en bondig plan van aanpak is de leidraad in ieder project. Op gezette tijden bouwt de professional meetmomenten in en stuurt bij waar nodig.

Vanwege het brede aanbod van professionals zijn er niet veel opdrachtgevers die wij niet van dienst kunnen zijn. Echter, wij hebben ons gespecialiseerd in onderstaande markten: Centrale overheid Zorg Provincies Onderwijs Gemeenten Retail Waterschappen Om de kwaliteit van onze dienstverlening hoog te houden en de professionals zich verder te laten ontwikkelen, evalueren wij alle opdrachten met onze klanten. Opdrachten met een looptijd van langer dan 3 maanden worden structureel beoordeeld gedurende de looptijd van het contract. De frequentie en de KPI’s worden in nauw overleg met de klant bepaald.

Waar nodig of gewenst, zorgen wij voor meerdere professionals op een project. Dit bevordert de efficiency, waarborgt continuïteit en werkt kosten verlagend.

Mocht u een uitdagend inkoopvraagstuk opgelost willen zien, neemt u dan contact met ons op, zodat onze accountmanager de problematiek met u kan bespreken en wij een passende oplossing kunnen aanbieden.