Wie_zijn_wij.jpg
right-image2.png

Atriat is een dienstverlenend adviesbureau gespecialiseerd in het ondersteunen van opdrachtgevers in de publieke en private sector, op het gebied van inkoop en daaraan gerelateerde activiteiten en processen. Wij adviseren niet alleen op strategisch niveau, maar zijn met name actief in de uitvoering en begeleiding op tactisch en operationeel niveau. Zo herstructureren en implementeren wij inkoopprocessen en –organisaties, begeleiden wij bij inkoop- en (Europese) aanbestedingstrajecten, effectueren wij contractmanagement in de breedste zin van het begrip en verrichten wij activiteiten op het gebied van detachering, interim inkoopmanagement en coaching. Wij onderscheiden ons in het concreet vertalen en implementeren van strategische keuzes in tactische uitvoering.

Een belangrijke toegevoegde waarde van Atriat is dat wij niet alleen ondersteunen op de afzonderlijke inkoopaspecten, maar de kennis en ervaring in huis hebben om een geïntegreerde aanpak mogelijk te maken vanuit het gezichtspunt “supply chain management”.

Wij kenmerken ons door een no-nonsense aanpak: een pragmatische oplossing en instelling waar nodig en een integrale aanpak waar mogelijk. Onze oplossingen zijn toegespitst op elke opdrachtgever in het bijzonder, echter gebaseerd op algemeen aanvaarde inkoopstandaarden.