wat_bieden_wij_links.jpg
wat_bieden_wij_rechts.png

Aan de totstandkoming van contracten wordt door organisaties grote zorg besteed. Echter, “het kopen van de zaak is vaak het einde van het vermaak”. Inkopers richten zich op nieuwe deals en contracten verdwijnen in de kast totdat er problemen ontstaan met kwaliteit van dienstverlening, tijdigheid van leveren, of prijsverhogingen zich aandienen. Vooral gedurende de looptijd van contracten kunt u veel geld besparen en inspringen op nieuwe ontwikkelingen die uw inkoopkwaliteit verbeteren.

Hiervoor is het van belang dat contracten optimaal beheerd worden. Organisaties met een hoge inkoopkwaliteit kennen speciaal opgeleide contractmanagers. Zij hebben een belangrijke monitorfunctie en zorgen ervoor dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden van een contract. Zij sturen zowel leveranciers als gebruikers op strategisch, tactisch en operationeel niveau aan op contractinhoud en –voorwaarden en stellen indien nodig contracten bij.

Atriat heeft de beschikking over speciaal opgeleide contractmanagers die voor uw organisatie contracten beheersbaar maken, maar vooral ook houden. Wij adviseren over het inrichten van contractmanagement structuren en implementeren contractmanagementsystemen. Daarnaast biedt Atriat de mogelijkheid om het contractmanagement voor organisaties geheel of gedeeltelijk te verzorgen.