wat_bieden_wij_links.jpg
wat_bieden_wij_rechts.png

Geen aanbesteding of inkooptraject is hetzelfde. Atriat heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van inkoop- en (Europese) aanbestedingstrajecten. Geen traject is ons te complex of te omvangrijk.
Atriat is kundig in proces- en projectmanagement ten aanzien van inkopen en (Europees) aanbesteden. Bij elk inkooptraject wordt de nadruk gelegd op een heldere definitie en rechtmatige procedure vaststelling, het opstellen van transparante selectie- en gunningscriteria en objectief beoordeelbare specificaties. Ook de product- en leveranciers(markt)kennis is vertegenwoordigd in onze organisatie.