wat_bieden_wij_links.jpg
wat_bieden_wij_rechts.png

Door veranderingen aan te brengen in de inkoopstrategie, de inkooporganisatie en de processen kan uw inkoopkwaliteit sterk verbeteren. Het definiëren van categoriemanagement heeft positieve effecten op het verlagen van de kosten in de keten. Een gedegen advies wordt door Atriat gegeven op basis van een professionele analyse. Deze analyse kan plaatsvinden op basis van een financiële spendanalyse, maar vast onderdeel van een analyse is altijd het maken van een “foto” van de huidige inkoopsituatie. Op basis van de analyse, waarbij uw eigen medewerkers een grote toegevoegde waarde hebben, worden verbetervoorstellen gedefinieerd. Onze voorstellen kenmerken zich door realistische, haalbare doelen, toegespitst op uw unieke situatie, waarbij handvatten gegeven worden voor verdere borging in uw organisatie.

Implementatie

Na het advies over het verbeteren van uw inkoopfunctie, of het reduceren van de inkoopkosten is het implementeren van de noodzakelijke wijzigingen een vak op zich. Het betrekken van de juiste stakeholders, het creëren van draagvlak voor de veranderingen en het aan laten sluiten van die veranderingen op het bestaande proces is niet altijd een makkelijke opgave.
De specialisten van Atriat hebben reeds veel implementatietrajecten volbracht en kiezen daarbij de tactiek die het beste aansluit bij uw organisatie.